Polityka prywatności

Polityka prywatności
 1. Korzystanie ze sklepu www.shelee.pl/sklep/ w szczególności wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy, rejestracja konta oraz dokonanie zamówienia może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku dokonania zamówienia/rejestracji w sklepie również: adres dostawy i rozliczeniowy.
 2. Administratorem danych osobowych jest Alicja Fitness Motivation Alicja Janowicz, Bolesława Chrobrego 61 62-060 Stęszew, NIP: 7772832282, kontakt: sklep@shelee.pl
 3. Niepodanie wymaganych danych podczas wypełniania formularza kontaktowego, rejestracji i/lub zamówienia uniemożliwi kontakt z www.shelee.pl/sklep/ oraz dokonanie zamówienia i/lub rejestrację w sklepie.
 4. Przekazane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie, rejestracji konta oraz zrealizowania zamówienia.
 5. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w punkcie 4 i realizacji wynikających z tych czynności usług.
 6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.
 7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).
 9. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.
 10. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank („Bank”) w związku z:

 1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. mBank
 2. Tpay.com
 3. Shelee Maja Chmielewska z siedzibą w Poznań, posiadający numer NIP:9721322827

12. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 1. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem firmy hostingowe, firmy kurierskie, operatorzy płatności online oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie
 2. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę www.shelee.pl/sklep/ ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 3. Dane użytkowników strony www.shelee.pl/sklep/
  mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, Google Adwords, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie www.shelee.pl/sklep/
  wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę www.shelee.pl/sklep/oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 5. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies na stronie zostały opisane w Polityce cookies www.shelee.pl/sklep/
 6. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.
 7. Dane w formie elektronicznej będą przechowywane na zabezpieczonych hasłami urządzeniach, nośnikach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od Procesorów danych osobowych – firm hostingowych w oparciu o odrębne umowy.
 8. Dane w formie papierowej będą przechowywane zamkniętych na klucz szafach w pomieszczeniach, do których dostęp będą miały jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 9. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w punkcie 2, maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów

W Shelee, niezmiennie podążamy za zasadą oferowania kosmetyków o najwyższej jakości.

SKLEP

Kosmetyki do twarzy

Kosmetyki do ciała

Specjalne Zestawy

Odkryj nasze autorskie biofermenty

Skontaktuj się z nami

Baza wiedzy

Więcej informacji

Wysyłka w ciągu 24h

Dla zamówień złożonych do godziny 12:00

Bezpieczne płatności

Dzięki certyfikatowi i szyfrowaniu SSL

Darmowa dostawa

Dla zamówień powyżej 150 zł

INFORMACJE

W Shelee, niezmiennie podążamy
za zasadą oferowania kosmetyków
o najwyższej jakości.

Koszyk
Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.